.

Κουνουπιέρες

Οι κουνουπιέρες αποτελούν τον καλύτερο τρόπο προστασίας και αερισμού του χώρου σας τα καλοκαιρινά βράδια από τα ενοχλητικά έντομα.
Μπορούν να τοποθετηθούν είτε σε καινούρια είτε σε παλαιά ξύλινα κουφώματα.
Κατασκευάζονται από fiberglass έτσι ώστε να μην καίγονται.
Διαθέτουμε:

  • Συρόμενες
  • Κάθετης κίνησης
  • Οριζόντιας κίνησης
  • PLISSE
  • Σταθερές