.

Αίθρια και Υαλοπετάσματα

Εάν θέλουμε να κερδίσουμε περισσότερο χώρο και φως, η λύση του αίθριου και του υαλοπετάσματος είναι μια πολύ καλή σκέψη, η οποία όμως προϋποθέτει τεχνογνωσία, άριστα υλικά, εμπειρία, σχεδιασμό και άψογη τοποθέτηση.
Τα ειδικά προφίλ που έχουν σχεδιαστεί για τέτοιες κατασκευές, έχουν περάσει τα τεστ αντοχής, αεροδιαπερατότητας, ανεμοπίεσης, στεγανότητας, υψηλής θερμομόνωσης σε ακραία καιρικά φαινόμενα, εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.