Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στο 23ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων στο Άνω Σχολάρι