Ενεργειακοί υαλοπίνακες

Ενεργειακοί υαλοπίνακες ή υαλοπίνακες νέας γενιάς χαμηλής εκπομπής (Low Emissivity) είναι τα τζάμια που στην εσωτερική πλευρά ενός εκ των δύο (στους διπλούς υαλοπίνακες) υπάρχει μια ειδική επίστρωση μεταλλικών οξειδίων η οποία εμφανίζει υψηλή ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Τέτοιου είδους ακτινοβολία είναι και η θερμότητα που εκπέμπουν τα θερμαντικά σώματα στο εσωτερικό ενός σπιτιού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιτρέπει στο φως να περάσει μέσα από αυτά παρέχοντας ταυτόχρονα θερμική μόνωση. Αυτό σημαίνει ότι μειώνει τη μεταφορά θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο προς το περιβάλλον και αντίστροφα. Έτσι το χειμώνα δεν έχουμε διαφυγή της εσωτερικής θερμότητας προς τα έξω και το καλοκαίρι εμποδίζεται η είσοδος της ανεπιθύμητης θερμότητας του ήλιου προς το εσωτερικό. Πρέπει να σημειωθεί ότι η θερμότητα του ήλιου δεν είναι πάντα ανεπιθύμητη καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που αναζητούμε την φυσική θέρμανση ενός χώρου από τον ήλιο (ψυχρά κλίματα).

Υπάρχουν δύο κατηγορίες επιστρώσεων 1)Σκληρή επίστρωση παλαιά τεχνολογία 1ης γενιάς 2)Μαλακή επίστρωση, νέα τεχνολογία 3ης γενιάς

Τα ενεργειακά τζάμια μαλακής επίστρωσης δεν χρησιμοποιούνται ποτέ μόνα τους παρά μόνο ως διπλά ή τριπλά. Το ενεργειακό γυαλί σκληρής επίστρωσης υπάρχει στην αγορά για περισσότερα από 25 χρόνια και θεωρείται πλέον ξεπερασμένης τεχνολογίας και χρησιμοποιούνται και μόνα τους(εκτός διπλής υαλώσεως) καθώς δέχονται και επεξεργασίες. Παράγεται με την μέθοδο χημικού ψεκασμού ή αλλιώς πυρολυτική μέθοδος. Ο ψεκασμός γίνεται κατά την διαδικασία παραγωγής του γυαλιού (on line).

 

ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Τα κυριότερα μειονεκτήματα των γυαλιών με σκληρή επίστρωση είναι:

 • Η τιμή U είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή της μαλακής επίστρωσης.
 • Χαμηλότερη διαφάνεια (ορατότητα και φωτεινότητα) σε σχέση με αυτά της μαλακής επίστρωσης.
 • Δημιουργία χρωματικών αποχρώσεων στην μεριά της επίστρωσης.

 

ΜΑΛΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ


Η εξέλιξη της τεχνολογίας των επιστρώσεων μεταλλικών οξειδίων στη βιομηχανία των υαλοπινάκων δημιούργησαν τους ενεργειακούς υαλοπίνακες 3ης γενιάς ή μαλακής επίστρωσης. Σε αυτά τα γυαλιά η επίστρωση έχει γίνει μέσω φυσικού ψεκασμού. Ο φυσικός ψεκασμός επιτυγχάνεται με την μαγνετρονική μέθοδο (off line) η οποία είναι ανεξάρτητη από την διαδικασία παραγωγής του γυαλιού. Το πάχος της επίστρωσης είναι 80~90nm και αποτελείται από πολλαπλά φιλμ οξειδίων μετάλλων με βάση τον άργυρο Ag. Αυτοί οι υαλοπίνακες μειώνουν το ποσοστό της θερμότητας που μεταφέρεται από το εξωτερικό περιβάλλον στο εσωτερικό και αντίστροφα και ελέγχουν την ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι ανακλούν το μεγαλύτερο ποσοστό της υπέρυθρης ακτινοβολίας απορροφώντας μόνο ελάχιστο ποσοστό από αυτή.

 Τα κυριότερα πλεονεκτήματα τους είναι:

 • Προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή U που υπάρχει στην αγορά.
 • Υψηλή μετάδοση του ορατού φωτός.
 • Μειώνει σε μεγάλο βαθμό έως και 70% την περατότητα της υπεριώδους UV ακτινοβολίας που φθείρει χαλιά, κουρτίνες, έπιπλα κ.α.
 • Οπτική διαφάνεια χωρίς χρωματισμούς.

Έτσι τους καλοκαιρινούς λοιπόν μήνες από την ενέργεια που έχει απορροφήσει (η οποία είναι σημαντικά λιγότερη από ότι ένα απλό γυαλί), εκπέμπει ένα μικρό μόνο μέρος προς τον δεύτερο υαλοπίνακα και κατά συνέπεια προς το εσωτερικό του σπιτιού. Τους χειμερινούς μήνες συμβαίνει το ίδιο με τη θερμότητα που μεταδίδεται από το εσωτερικό του σπιτιού μας. Ο ενεργειακός υαλοπίνακας απορροφά λιγότερη από αυτήν και εκπέμπει λιγότερη προς τον δεύτερο υαλοπίνακα και κατά συνέπεια προς το εξωτερικό του σπιτιού έχοντας λιγότερες απώλειες. Όλα τα παραπάνω προσδιορίζονται από κάποιους ενεργειακούς συντελεστές.

 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ :

Οι σημαντικοί δείκτες για την επιλογή ενός ενεργειακού υαλοπίνακα (Low e) είναι:

 1. U value ή Κ value W/m2*K :Συντελεστής θερμοπερατότητας, εκφράζει το ρυθμό μεταφοράς της θερμότητας (σε Watt) ανά τετραγωνικό μέτρο υαλοπίνακα, για διαφορά θερμότητας 1 βαθμού Kelvin, μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Όσο χαμηλότερη είναι η δυνατότητα εκπομπής (Emmisivity) τόσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας Κ και άρα τόσο  αποδοτικότερος ενεργειακά είναι ο υαλοπίνακας.

Επιπρόσθετα οι δείκτες θερμομόνωσης (U-value ή k-value) μπορούν να βελτιωθούν με:

 • Πλήρωση του διάκενου με ευγενές αέριο αργό (argon) για περαιτέρω μείωση της θερμικής αγωγιμότητας.
 • Χρήση πλατύτερου διάκενου 16mm – 18mm.

 

 1. Solar Factor g :Ηλιακός συντελεστής, είναι από τους σημαντικότερους συντελεστές και εκφράζει το ποσοστό της συνολικής ηλιακής ενέργειας που περνάει μέσα απ’ το γυαλί προς τον εσωτερικό χώρο σε σχέση με την συνολική προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία. Είναι κατά συνέπεια το άθροισμα της άμεσα μεταφερόμενης θερμικής ενέργειας και αυτής η οποία απορροφάται από την μάζα του γυαλιού και επανεκπέμπεται προς τον εσωτερικό χώρο.
  Επειδή στην Ελλάδα έχουμε θερμά καλοκαίρια είναι πολύ σημαντικό να ελαχιστοποιείται η τιμή του (g), αλλιώς το γυαλί λειτουργεί σαν δίοδος της θερμότητας με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνεται το εσωτερικό και να επιβαρύνονται τα κλιματιστικά (Solar control η 4 εποχών).

 

 1. Light Transmission LT :Οπτική διαπερατότητα, εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας  στο φάσμα του ορατού φωτός η οποία διαπερνά την μάζα του υαλοπίνακα και φτάνει στον εσωτερικό χώρο. Όσο μεγαλώνει ο δείκτης τόσο περισσότερο φως περνάει στο εσωτερικό του χώρου. Ένας χαμηλός συντελεστής φωτοπερατότητας επιβαρύνει την κατανάλωση στο σύστημα τεχνητού φωτισμού. Οι ιδανικές τιμές του δείκτη αυτού είναι από 60% – 80%.

 

 1. Δείκτης επιλεκτικότητας (LT/g):Είναι ο λόγος της οπτικής διαπερατότητας προς τον ηλιακό συντελεστή. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει είναι το 2. Όσο πλησιάζει ο δείκτης επιλεκτικότητας το 2 τόσο πιο επιλεκτικός γίνεται ο υαλοπίνακας, δηλ. επιτρέπει τη μετάδοση περισσότερου φωτός και λιγότερης θερμικής ενέργειας.

Επομένως για τη χώρα μας που έχει ζεστό κλίμα με μεγάλη ηλιοφάνεια το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το έχουμε όταν το τζάμι που θα επιλέξουμε έχει χαμηλό U value, χαμηλό ηλιακό συντελεστή g και υψηλή διαπερατότητα φωτός LT. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν αφήνουν κατά τον χειμώνα την θερμότητα του εσωτερικού χώρου να διαφύγει μειώνοντας το κόστος θέρμανσης έως και 35%. Κατά το καλοκαίρι ανακλούν την θερμότητα του περιβάλλοντος καθώς και την υπέρυθρη ακτινοβολία του ηλίου μειώνοντας το κόστος ψύξης. Επίσης μειώνουν το κόστος φωτισμού λόγω την μεγάλης διαπερατότητας φωτός που έχουν. Η εταιρεία Ε.Γεωργιτσέλης Α.Ε . έχει επιλέξει και χρησιμοποιεί ενεργειακά τζάμια 3ης γενιάς με μαλακή επίστρωση.