ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΛΗΣ Ε. ΑΕ

23χιλ Θεσσαλονίκης -Τ.Κ. 57500 – Άνω Σχολάρι. Τηλ. +3023920 63634-5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΛΗΣ Ε. ΑΕ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ